Price Range: From to

Compare Listings

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

MẪU HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

mau-hoa-don-tai-chinh-visgroup

Căn cứ thông tư số 32/2011/TT – BTC ngày 14/03/2011

Từ ngày 01/01/2019 Công ty chúng tôi bắt đầu sử dụng HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Website tra cứu hoá đơn tại: www.sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon

Quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn tài chính, vui lòng thông báo ngay khi mua hàng.

Xin cảm ơn !

$$$$$$$$$———$$$$$$$$$

Should you need financial invoices,

Please inform us at the payment.

Website: www.sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon

Thanks you !

VISGroup Logo

error: Nội dung đã được đăng ký bản quyền ! Vui lòng liên hệ 0966-900-677